Agenda

Agenda (3)

Algemene ledenvergadering 2019

 

Woensdag 27 maart 2019

aanvang 19.30 uur in de OGtent, zaal “bij Bert”, Remigiusplein 9, Duiven

De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Agenda:

Opening en mededelingen

Vaststellen notulen jaarvergadering 28 maart 2018.J

Jaarverslag 2018.

Vaststellen financieel verslag 2018 van de penningmeester en verslag van de controlecommissie.

(Her)benoeming controlecommissie.

Begroting.

Bestuurszaken.
– aftredend de heren Scheeres en Bus (beide herkiesbaar)
– voordracht en verkiezing van de heer Dick van Sas als bestuurslid.

Wijziging contributieregeling, incl. geleidelijke verhoging

Rondvraag.

Sluiting.

PAUZE (20.15-20.45 uur)

lezing (20.45-21.45 uur)

De heer Antoon Berentsen zal ingaan op diverse aspecten van het Liemerse dialect. Hij is voorzitter van de werkgroep dialect van de heemkundekring Bergh. Zijn motto met betrekking tot dialect is: A’j plat könt praote, mo’j ’t niet laote”. ( Meer info: www.facebook.com.groups/LiemersDialect/)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Agenda

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31