Eppo Scheeres

Eppo Scheeres

Belangrijke data voor de agenda!!

 • Published in
 • Published in Nieuws

27 maart 2019 ALV HKDGL Zaal bij Bert, OGtent. Aanvang 19.30 uur.

Juni 2019 Driepas 2

29 september 2019 Duuve te Gek

November 2019 Driepas 3

28 november 2019 jaarlijkse Symposium HKDGL in de OGtent te Duiven

Read more...

Algemene ledenvergadering 2019

 • Published in
 • Published in Agenda

 

Woensdag 27 maart 2019

aanvang 19.30 uur in de OGtent, zaal “bij Bert”, Remigiusplein 9, Duiven

De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Agenda:

Opening en mededelingen

Vaststellen notulen jaarvergadering 28 maart 2018.J

Jaarverslag 2018.

Vaststellen financieel verslag 2018 van de penningmeester en verslag van de controlecommissie.

(Her)benoeming controlecommissie.

Begroting.

Bestuurszaken.
– aftredend de heren Scheeres en Bus (beide herkiesbaar)
– voordracht en verkiezing van de heer Dick van Sas als bestuurslid.

Wijziging contributieregeling, incl. geleidelijke verhoging

Rondvraag.

Sluiting.

PAUZE (20.15-20.45 uur)

lezing (20.45-21.45 uur)

De heer Antoon Berentsen zal ingaan op diverse aspecten van het Liemerse dialect. Hij is voorzitter van de werkgroep dialect van de heemkundekring Bergh. Zijn motto met betrekking tot dialect is: A’j plat könt praote, mo’j ’t niet laote”. ( Meer info: www.facebook.com.groups/LiemersDialect/)

Read more...

Ondertekening convenant boekproject “Verhaal van Gelderland”.

 • Published in
 • Published in Nieuws

Op 14 november jl. stemden Provinciale Staten in met de financiering van een boek over de geschiedenis van Gelderland binnen het kader van het meeromvattende project ‘Verhaal van Gelderland’, waar velen al bij betrokken zijn. Eindelijk krijgt ook Gelderland zijn eigen geschiedenis! In het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ wordt kennis over het verleden van Gelderland bijeen gebracht. Informatie die nu nog verspreid aanwezig is bij o.a. historische verenigingen, musea en archieven worden samengevoegd. Zo wordt gebouwd aan een samenhangend en toegankelijk overzicht van de Gelderse geschiedenis - van de prehistorie tot heden.

Op woensdag 16 januari 2019 werd een startbijeenkomst georganiseerd voor het project. Tijdens deze bijeenkomst werden betrokkenen en verenigingen uitgenodigd om een convenant te ondertekenen waarin men aangeeft op enigerlei wijze een bijdrage te willen geven aan de totstandkoming van het boek.

De convenanttekst luidt als volgt: 

Hierbij verklaren wij, ondergetekenden, dat wij van harte bereid zijn om bij te dragen aan het boekproject met de werktitel ‘Verhaal van Gelderland’, hetzij in de vorm van historische informatie, hetzij in de vorm van afbeeldingen van objecten uit onze collecties, hetzij door het beschikbaar stellen van uren, hetzij anderszins. 

Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht; bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden.” 

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo werd vertegenwoordigd door de voorzitter, Piet Bus. (zie foto)

Ondertekening convenant boekproject “Verhaal van Gelderland”.

 

Read more...

Symposium Loo 21 november 2018

 • Published in
 • Published in Nieuws

Het symposium te Loo was met 70 bezoekers een groot succes. De film uit 1959 over het leven in Loo werd met veel belangstelling bekeken. Harry IJzermans wist met leuke anekdotes e.e.a. aan te vullen.

Vervolgens kwam landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen met voorbeelden van volksverhalen m.b.t. het water. 

 

Read more...

Resultaat deelname Rabobank Clubkas Campagne

 • Published in
 • Published in Nieuws

Wij willen de mensen bedanken voor het stemmen op onze vereniging tijden de Rabobank Clubkas Campagne! Met 19 stemmen ontvangen wij 208,49 euro van de Rabobank Arnhem en omstreken. Hier gaan we een zinvolle bestemming voor zoeken. Nogmaals bedankt!

Read more...

Duuve te gek.

 • Published in
 • Published in Nieuws

Op zondag 30 september 2018 nam de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo deel met een stand op Duuve te gek. In de stand werden oude foto´s gepresenteerd. Op deze foto´s staan personen waarvan wij de namen zochten. Vele belangstellenden hebben hieraan een bijdrage geleverd. Verder werden vele vragen beantwoord op Historisch gebied over de gemeente Duiven. Al met al een geslaagde dag!

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Agenda

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31