Introductie

Het dorp Groessen maakt deel uit van de gemeente Duiven in de Liemers. Een dorp in het rivierengebied dat van oudsher een tuinbouwgebied is, kleinschalig met veel houtwallen en groepjes bomen. Groessen heeft een lange en rijke geschiedenis en heeft een aantal rijks- en gemeentemonumenten. Zoals de Sint Andreaskerk, havezate de Beerenclaauw en Huis Rijswijk. Groessen heeft een rijk verenigingsleven en een sterke sociale samenhang.

In 1998 is het buitengebied van Groessen doorsneden door de aanleg van de Betuwelijn. Dit heeft een grote inwerking op de dorpsgemeenschap gehad. Veel Groessenaren denken met weemoed terug aan de periode vóór de Betuwelijn. Maar hoe het precies was voor 1998, weten wat ouderen al  niet meer. En jongeren hebben hier een onvolledig beeld van. Er zijn destijds nauwelijks filmopnamen of foto’s gemaakt en er zijn bijna geen materiële zaken bewaard.

Al tientallen jaren is sprake van doortrekking van de A15. Met het definitieve besluit voor doortrekking van de A15 zal er weer een doorsnijding plaatsvinden in Groessen. Deze doorsnijding treft vooral de bewoners van (voormalige) buurtschappen Het Leuven, De Aa, De Oldenhoek en De Helhoek. Maar ook vele anderen buiten deze buurtschappen worden weer geraakt. Een oudere inwoonster die dicht bij de Betuwelijn woonde, en nu zou moeten verhuizen als gevolg van de aanleg van de A15 meldde ‘ik wil dit niet nog eens meemaken’. In het boek ‘De pijn van de Betuwelijn’ (van Rien van de Heuvel) wordt de impact op bewoners ten gevolge van de komst van de Betuwelijn duidelijk. We kunnen nu, ten gevolge van de voorbereiding en de doortrekking van de A15, spreken van de ‘Pien van de A-vieftien’.

Bron: Rijkswaterstaat