Driepas

In 1984 verschijnt het eerste nummer van het, toen nog naamloze, verenigingsblad van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo.

Bij het uitbrengen van dit tijdschrift staat ons, de leden van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo voor ogen om over onderwerpen te publiceren, die  voor de gehele gemeenschap interessant kunnen zijn. Dat wil zeggen, dat we ons niet alleen zullen beperken tot de recente lokale geschiedenis, maar ook aandacht zullen besteden aan archeologische vondsten, plaatselijke gebruiken, oude veld- en perceelsnamen, enzovoort.

Het is onze bedoeling dat dit tijdschrift twee tot driemaal per jaar verschijnt. Wij hopen dat het een waardevol en graag gelezen tijdschrift wordt voor allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis en heemkunde van Duiven, Groessen en Loo.

Aldus de eerste redactie bestaande uit R.M. Gerritsen, W. van Heugten en Th. jonker.

 

In 1986 wordt er een prijsvraag uitgeschreven "Een naam voor ons tijdschrift". De naam wordt dan Driepas.
Driepas is een begrip uit de bouwkunst. Hiermee duidt men de figuur aan die ontstaat als men drie cirkels ordent in een driehoek zodat de cirkels in elkaar snijden. In het gotische maaswerk, bijvoorbeeld kerkvensters, wordt de driepas veel gebruikt. In godsdienstige zin symboliseert de driepas de Drie-eenheid.