Driepas 1984

Dit is de eerste jaargang van het toen nog naamloze tijdschrift van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. Op de voorkant van de nummers het al enige tijd door de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo gevoerde zegel. Dit 'gemeijnen Sceppen Amptz Segell' hangt aan een akte waarin een zekere Wenemar sprute aan Wessel van den Loe een slag land verkocht, dat gelegen was 'In der neder Albrecht' en was 'Gehieten dat Reessche Slach'. De akte is gepasseerd in het jaar 1474, 'op ten neisten maendach nae sent Severeijns dage des hilligen Bisschops'. Het zegel was toen nog maar kort in gebruik. In het randschrift staat het jaartal 1474 vermeld. Het volledige randschrift luidt: Sigillum scabinorum de duven ano 1xxiiii wat betekent: Zegel van de schepenen uit Du(i)ven, an(n)o (14)74. Het zegel heeft overigens maar dertien jaar dienst gedaan: in 1487 verloor Duiven zijn eigen gericht.

Aantal nummers: 2

Aantal pagina's: 36

Aantal artikelen: 12