Driepas 2009

Jaargang 26 van de Driepas. 

Driepas nr 1: De bekendste kindertjesbrenger is de ooievaar. Deze vogel is relatief pas laat populair geworden in Nederland. Als symbool voor geboorte is hij op het einde van de 18e eeuw uit Duitsland geïmporteerd. Er zijn veel versjes over deze vogel.

Driepas nr 2: Op de foto het groen om de voordeur bij een dubbele bruiloft op boerderij De Mariënboom te Duiven op 27 oktober 1931. Op die datum traden in het huwelijk Piet Veldman met Wilhelmina Tijssen en Herman Berendsen met Truus Veldman (Foto: Collectie Liemers Museum).

Driepas nr 3: Allerheiligen of feest van alle heiligen, is een christelijke feestdag waarop alle heiligen van de roomskatholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Het feest wordt sinds de negende eeuw gevierd op 1 november.

Aantal nummer: 3

Aantal pagina's: 64

Aantal artikelen: 35