Driepas 1989, nummer 3

Speciaal DRIEPAS nummer over het oude Hart van Duiven. 

Verschijningsdatum: december 1989

Aantal pagina's: 52

Aantal artikelen: 6 

Met in dit nummer:

 • Inleiding

 • Het oude Hart van Duiven
  • De uitgangssituatie: de Ambtskaart van 1735
  • Gezicht op het dorp Duiven in 1742
  • Het kadaster van 1832
  • De kadastrale ontwikkeling van Duiven
  • De vernietiging van de eeuwenoude dorpsstructuur

 • De bewoningsgeschiedenis
  • De gebruikte bronnen
  • Afbeeldingen
  • Het Hart van Duiven en zijn bewoners

 • Literatuur