Uncategorised

Werkgroep beeld & geluid

Op 5 mei 2009 is de werkgroep fotografie overgegaan in de werkgroep Beeld en Geluid.

Algemeen

De werkgroep is gericht op het vastleggen via foto’s of andere beelden van situaties in het werkgebied van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het benoemen en digitaliseren van de huidige foto-, dia- en filmcollectie.

 

Huidige situatie.

De leden van de werkgroep digitaliseren, registreren en documenteren de aangeleverde materialen zowel analoog als digitaal. Het huidige negatievenarchief en de enkele jaren geleden ontvangen foto’s van de Duiven Post zijn gedigitaliseerd.

De overige foto’s die worden aangeleverd, of die binnen de werkgroep zelf worden gemaakt, worden toegevoegd aan het digitale fotobestand en op eenzelfde wijze geregistreerd en gedocumenteerd.

 

Toekomstvisie

De werkgroep probeert door middel van foto’s zo veel mogelijk gebeurtenissen en objecten vast te leggen in een gedigitaliseerd foto-archief (HAZA21v3). Met het programma HAZA21v3 kan het fotoarchief toegankelijk worden gemaakt voor een breed publiek. Te denken valt aan het opzetten van een intraweb-achtige website waarmee de foto’s voor leden van de werkgroepen bekeken kunnen worden.

Tijdlijn